top of page

Ik ben geconventioneerd. Dit wil zeggen dat ik de tarieven gebruik die door het RIZIV worden voorgeschreven.


Volgende tarieven gelden vanaf  1 januari 2022.

Wanneer u of uw kind niet in aanmerking komt voor de gewone terugbetaling, is er misschien een mogelijkheid om een tegemoetkoming te verkrijgen vanuit de aanvullende verzekering. Dit varieert van ziekenfonds tot ziekenfonds.

bottom of page