top of page

RIZIV     Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

VVL        Vlaamse Vereniging voor Logopedisten

bottom of page